EACP-EUROSME - Partnership agreements signed - Czech only


Project Info

Fáze 1 a Fáze 2 nouzové situace COVID-19 nezastavily činnosti projektu EACP-EUROSME, což znamená významné kroky vpřed. V online pracovním režimu pokračovaly pracovní činnosti prostřednictvím webinářů, v nichž zúčastněné klastry stimulovaly malé a střední podniky k významným rozvojovým a investičním projektům na evropské úrovni v šesti zainteresovaných evropských regionech. Bylo zapojeno 650 malých a středních podniků, z toho 100+ s aktivní účastí, jakož i 50 klastrů a 6 evropských regionů.

Rozvoj projektu technologických inovací v celkové hodnotě 20 milionů EUR, připravených k financování veřejnými nebo soukromými subjekty, přispívající k cílům Evropské komise pro růst, zaměstnanost a investice v Evropě má potvrzené datum ukončení 30. září 2020.

Bylo identifikováno 12 projektů v nejvyšších strategických tematických oblastech, které přitahují zájem malých a středních podniků z různých evropských regionů:

  • Aircraft of the future (hybridní pohon a super / hypersonický business jet);
  • Industry 4.0 (digitalizace výroby, pokročilá údržba letectví a konkurenceschopnost oběhového hospodářství);
  • Observation Technologies (nanosatelity, sledování strategických infrastruktur pomocí dálkového průzkumu a přesné zemědělství se satelitními údaji);
  • UAV (Cargo UAV, Drone Flight Termination Systém, Urban air mobility).

K dnešnímu dni byly podepsány tři dohody o mlčenlivosti a byly předloženy čtyři návrhy na financování Evropské komisi v celkové hodnotě 19 milionů EUR:

  • S4W - Sustainable Silent Supersonic Aviation for a Smaller World,
  • ABOVE - Enhanced Urban Air Mobility Services,
  • CONSCIOUS - Cross-cluster collaboration for promoting circular economy and competitiveness of European SMEs in the aerospace, automotive and construction sectors,
  • INNOWINGS - New Cross-Sectoral Industrial Value Chains for Drones in Agrifood, Logistics and Energy.

Bylo také zahájeno mapování inovačních center a výzkumných středisek s cílem jejich sloučení do navrhovaných projektů s podporou klastrů.

Pro podporu projektových aktivit byla zřízená nová digitální platforma, která slouží k usnadnění asociace mezi projekty, malými a středními podniky a možnostmi financování. Základním prvkem pro podporu je využívání evropských institucí v letectví (ACARE, Advisory Council for Aeronautics Research in Europe), ve vesmíru (ESA, European Space Agency) a obraně (WEAG, Western European Armaments Group).

Zástupce leteckého klastru DAC, který koordinuje projekt, řekl: Věříme v Evropu, a proto věnujeme naši pozornost a činnost EACP (European Aerospace Cluster Partnership). Projekt EUROSME zapadá do tohoto rámce a jsme rádi, jak se vyvíjí a přináší zajímavé výsledky. Je to pilotní projekt a pracujeme tak, abychom mohli podpořit „modus operandi“ klastrů EACP ve prospěch malých a středních podniků v oblasti letectví, zejména směrem k novému životu po nouzové situaci vyvolané COVID-19.

Projekt EUROSME

Projekt EACP-EUROSME, „Aerospace inter-cluster SMART specialization actions for SMEs competitiveness in the circular economy approach“, je financován z programu COSME Evropské unie a probíhá pod koordinací Campania Aerospace District, DAC. Dalšími účastnickými klastry jsou Hamburg Aviation (Německo), Moravský letecký klastr (Česká republika), Technologies for Earth Observation and Natural Risks (Basilicata), Aerospace Valley (Francia), North West Aerospace Alliance (Velká Británie).

Konečným cílem EACP-EUROSME je realizovat nejméně 4 technologické inovační projekty v celkové hodnotě 20 milionů EUR, které jsou připraveny k financování veřejnými nebo soukromými subjekty a přispívají tak k cílům Evropské komise stimulovat růst, zaměstnanost a investice v Evropě, jak je vyjádřeno v Partnership Charter ESCP-S3.

Klastry účastnící se EACP-EUROSME zastupují 938 malých a středních podniků z kterých 105 bylo hodnoceno z hlediska charakteristik a inovačních schopností podniků pro potencionální spolupráci, více než 100 z nich bylo zapojeno do fáze vyhledávání nových projektů a více než 650 bylo informováno o vývoji projektu.

Inovační projekt EACP-EUROSME zatím umožnil identifikovat prioritní oblasti společného zájmu mezi strategiemi zastoupených regionů: Aircraft of the future, Industry 4.0, Unmanned Aerial Vehicles, Observation Technologies. V říjnu loňského roku se v Prestonu (Velká Británie) konala matchmakingová událost, na které byl EACP-EUROSME představen v rámci programu Showcase & Networking National Aerospace Technology Program (NATEP), během kterého se konaly čtyři webináře o určených společných prioritních oblastech, kde bylo předběžně vybráno 52 potenciálních projektů.

Ve skutečnosti byla metodika spolupráce a zapojení klastru studována a představuje rámec pro nepřetržité zásobování potenciálních projektů pro rozvoj partnerství malých a středních podniků. Tato metodika byla prezentovaná na valném shromáždění EACP (European Aerospace Cluster Partnership) v Turíně v listopadu s cílem rozšířit ji na celé partnerství a dlouhodobě těžit z evropských veřejných prostředků přidělených na projekt EACP-EUROSME. Metodika byla představena a projednána 17. února v kancelářích Campania regionu v Bruselu za přítomnosti projektového ředitele Agentury Evropské komise pro malé a střední podniky, EASME.

 


Related Projects