Podpora Zlínského kraje pro rozvoj MLK


Project Info

Moravský letecký klastr plánuje nové aktivity k výraznější podpoře leteckého průmyslu v regionu. Směřuje k přípravě rozvojového projektu do Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost, jehož realizace by měla být zahájena na konci roku 2017. Krajskou dotaci 120 tisíc korun klastr použije na financování mzdových nákladů projektového manažera, který bude mít na starost zpracování projektové žádosti. Hlavním cílem Moravského leteckého klastru je vzájemné propojení firem působících v leteckém průmyslu. Jde o jedno z klíčových průmyslových odvětví Zlínského kraje, s výraznou vazbou na celou řadu dalších firem z jiných odvětví i vědeckovýzkumných institucí, především univerzit. Hlavní aktivitou klastru bude sdílení znalostí a dovedností ve výrobě, ale především v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro účely posílení globální konkurenceschopnosti produktů těchto firem.


Related Projects