Vize a strategické pilíře

MLK strategické pilíře

INOVACE

Inovace v leteckém odvětví je klíčová pro zvyšování efektivity letecké dopravy. Široké uplatnění kompozitních materiálů nebo pokročilé elektroniky při řízení jednotlivých systémů letadel představuje významné know-how.Jedním z cílů Moravského leteckého klastru je rozšíření stávajícího know-how do nových oblastí průmyslu.

Vzdělávání

Široká spolupráce s se středním školství a univerzitami zajišťuje kontinuální vzdělávání pracovníků, vývoj nových technologií a snadný přenos nových poznatků do praxe.

Spolupráce

Moravské letecké podniky podporují systematický vývoj ve spolupráci s cílem společně řešit problémy a nacházení nových řešení k posilování leteckého průmyslu.

MARKETING

Marketing představuje základní nástroj pro získávání nových obchodních partnerů. Cílem Moravského leteckého klastru je sjednotit marketingové aktivity a reprezentovat společně členské organizace na významných výstavách a konferencích.