Projekty

Projekty klastru

Voucher Asistence - MLK Internacionalizace 2020-2022

VOUCHERY ASISTENCE PROJEKTU SMART AKCELERÁTOR ZLÍNSKÉHO KRAJE II​

IČ Programu: RP14-20

MLK chce dále rozvíjet své aktivity k propojení jednotlivých evropských leteckých klastrových organizací a navazovat spolupráci v evropském výzkumném prostoru, zapojovat se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie) a koordinovat přístup na třetí trhy. Klíčovou aktivitou projektu je networking se zahraničními klastry, lobbing v zájmu členských společností a podpora českého leteckého průmyslu v evropském prostoru a celosvětově. Záměrem je inovovat firemní kultury firem v Zlínskem kraji a tím zlepšit postavení a vnímaní firem v mezinárodním měřítku, čím se zvýší jejich flexibilita a vybavenost kvalifikovanými pracovníky a zvyšováním počtem inovací ve firmách. 

Proto jsme podali žádost o podporu do programu SPOLUPRÁCE-KLASTRY VÝZVA VII - INTERNACIONALIZACE s projektem který navazuje na projekt MLK Internacionalizace 2017-2019.

Na přípravu této žádosti a studie proveditelnosti jsme získali finanční podporu 147 000,-Kč (což představovalo 85% reálných nákladů) z programu Vouchery Asistence Zlínského kraje.

Přeshraniční meziklastrová spolupráce pro rozvoj nově vzniklých hodnotových řetězců v oblasti leteckého průmyslu

SPOLUPRÁCE-KLASTRY VÝZVA IV - INTERNACIONALIZACE

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011802

Cíle MLK v oblasti přeshraniční/mezinárodní spolupráce a internacionalizace jsou zejména nalezení partnerů v oblasti VaVaI. Specifikace témat z leteckého průmyslu a letectví společně s univerzitami a vytvoření takového projektu. Nebo zapojení se do mezinárodních projektů, které jsou a budou řešeny se zahraničními partnery. Dále podpora a propagace MLK a jeho aktivit na významných veletrzích a výstavách. Pořádání konferencí s důrazem na nejnovější trendy a technologie s mezinárodní účastí. V neposlední řade „incomingové“ a matchmakingové mise za účelem nalezení zahraničního partnera a představení schopností a technologií MLK.

Projekt internacionalizace MLK podpoří jak organizaci, tak její členy v aktivitách na poli mezinárodních VaVaI projektů, propagace členů a klastru, zvýšení kvalifikace zaměstnanců a informovanost všech zúčastněných o aktuálních trendech v oblasti letectví.

V leteckém průmyslu je důležité držet krok se světovou konkurencí a akceptovat rychle se vyvíjející technologické trendy. Účast pracovníků Moravského leteckého klastru na nejdůležitějších konferencích, workshopech a leteckých výstavách přinese pro všechny členy informace o aktuálním dění. Toto podpoří jejich konkurenceschopnost a bude mít pozitivní ekonomický dopad.

Projekt „VZDĚLÁVÁNÍ NÁM DÁVÁ KŘÍDLA“

Registrační číslo projektu:          CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010864

Doba realizace projektu:             1.6. 2019 – 31.5.2022

Celková výše projektu:                19 922 560,00 Kč

Příjemcem je Moravský letecký klastr, z.s.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

  • Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22)

Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a profesních kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u zaměstnavatele a dále na komplexnost plánování rozvoje lidských zdrojů v dlouhodobém horizontu, což by mělo přispět ke stabilitě zaměstnanecké základny členských podniků a také k jejich konkurenceschopnosti v oboru.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

Aktivita

Rozsah

(osoba/hodina)

Obecné IT

  5 360

Měkké a manažerské dovednosti

24 960

Technické a jiné odborné vzdělávání

   1 600

Účetní, ekonomické a právní kurzy

   3 040

Jazykové vzdělávání

   7 200

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.