100% Rework

100% Rework

KONTROLA KVALITY

Společnost 100% REWORK byla založena v roce 2001 a je od svého založení stoprocentně českou společností. Cílem společnosti je poskytovat služby v oblasti kvality. Od svého začátku se profiluje získáváním a následným využíváním zkušeností v oblasti automobilového průmyslu. Neustálým osvojováním nových postupů, různorodostí produktů a následným nárůstem profesionality až k vysoké odbornosti, vytvořila společnost kvalitní zázemí pro realizaci svých služeb. V současné době společnost disponuje sedmi plně vybavenými provozy, rozmístěnými po celé ČR. V roce 2014 bylo v Brně otevřeno kontrolní měrové středisko, vybavené souřadnicovými měřicími stroji pro dotykové i bezkontaktní měření. Zajišťujeme pro naše zákazníky standardní krátkodobé kontroly výrobků tzv. „dočasná nápravná opatření“ i dlouhodobé projekty dle požadavků výroby. Na základě zkušeností, získaných dlouholetou praxí, se naše společnost zaměřuje především na procesy související s podporou oddělení kvality. Jako je dodavatelská kvalita, činnost rezidenta nebo školení v oblasti kvality, které stavíme na míru přímo zákazníkovi. Společnost 100% REWORK je součástí holdingového uspořádání, které tvoří společnosti zajišťující produkty pro kvalitu, měření a také pracoviště chráněné dílny.

  • Kontrola kvality a třídění
  • Rework a specializované práce
  • Kontrolní měrové středisko
  • 3D měření
  • Quality management
  • Školení kvality
  • Poradenství
  • Audity